”Om jag inte förstår hur en annan människa tänker, reagerar eller hur mycket eller vad denna person vet, hur skall jag då kunna utveckla personen vidare eller förklara så att personen förstår vad jag menar och accepterar det jag förmedlat?”

Vem/Vad är Skärgårdscoachen?

 

Min bakgrund finns inom försäljningsbranchen sedan 1987.

Mina erfarenheter ligger inom Försäljning, KAM, SAM,

Innovativt säljande, Säljledning, Coaching, Mentorskap m.m.

Jag har även en längre bakgrund som idrottssledare.

 

Under hela min karriär har jag varit intresserad och driven av

att finna nya vägar för att utveckla avdelningar, individer,

företag och organisationer för att på detta sätt uppnå nya

möjligheter vilket också lyckats. Nu är det dags för mig att

dela med mig av dessa erfarenheter, kunskaper och

reflektioner.

 

Via Skärgårdscoachen erbjuder jag företag, enskilda

individer, grupper och organisationer hjälp och stöd att

utvecklas, förändras och bli medvetna om styrkorna som

finns inom oss baserat på kommunikation, inre drivkrafter,

engagemang och samarbete.

 

 

Utbilda Er med Skärgårdscoachen!

 

"Den som slutar att lära sig saker blir snabbt gammal, oavsett ålder. Den

som kontinuerligt lär sig nya saker behåller ungdomen. En av de bästa

saken som finns i livet är att bibehålla ett ungt sinne."

 

 

 

 

 

 

Mental styrka! En värdefull egenskap då kompetensen att utnyttja den är tillräckligt stor.

 

Vi alla har den, den är bara olika utvecklad och behöver tränas för att utnyttjas optimalt.

 

skargardscoachen.se © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use