SKÄRGÅRDSMENY

(ett axplock på möjliga innehåll)

 

 

1. Förstudier
    Förstudier är grunden till ett lyckat resultat. Förstudier används även
    som uppföljning och värdemätare i senare skeden. Förstudier kan
    vid behov anpassas i samråd med uppdragsgivaren.
    (Förstudier genomförs innan alla utbildningar)
____________________________________________________
 
2. Bygg Ditt lag/företag starkt, engagerat och vinnande!
    Vi hjälper Er att inför gemensamma Värderingar och Värdegrunder i Er
    organisation eller Ert team.
    (2 steg + löpande efter behov)
____________________________________________________
 
3. Kommunikation, en viktig parametern för att lyckas!
    Ni får lära Er att förstå vikten av öppen kommunikation för att driva Er
    organisation till framgångar.
    (2 grundsteg + 1 forts.kurs + löpande efter behov)
____________________________________________________

4.  Utveckla Dig från chef till aktiv ledare!
     Här genomförs en förändringsprocess och en djupdykning i det
     mentala spelet. Påvisar skillnader mellan ett chefskap och viktiga
     ledaregenskaper och hjälper till med den aktiva processen inom det
     egna organisatoriska arbetet.
     (1 steg (personligt), 2 steg (grupp) + mentorskap efter behov)
____________________________________________________

 

5. Lär Dig förstå och läsa andra människors tankar och vinn

   deras förtroende! (Kommunikation)

 

   Ni lär Er att bli medvetna om den omedvetna dialogen. T.ex. via aktivt

   lyssnande, läsa kroppsspråk, viktiga och avgörande signaler m.m.


   (1 Grundsteg + löpande eller vidareutveckling efter behov)

 

 

 

”Hemligheten bakom framgång ligger inte bara i att göra sitt jobb, utan att upptäcka den som är lämplig att göra det.”

 

 

skargardscoachen.se © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use